تست آلايندگي

سنجش آلايندگي خودروهاي سبك

اندازه گيري گازهاي خروجي اگزوز شامل O2, Co2, Co, HC, Nox آلايندگي و تنظيم بودن موتور خودرو را نشان مي دهند

استفاده از سوخت سنج هاي اروپايي با دقت سنجش بالا و عملكرد مطمئن جهت خطوط معاينه فني خودرو

امكان برخط سازي و ارتباط با تست سه گانه خودرو

 

سنجش آلايندگي خودروهاي سنگين

دستگاه سنجش كدري دوده جهت بررسي ميزان آلايندگي خودروهاي سنگين با موتور ديزل.

قابليت اتصال به خطوط سه گانه شركت و امكان برخط سازي

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت