پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري مراكز معاينه فني

پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري مراكز معاينه فني

شركت طراحي مهندسي همكار صنعت خودرو با تكيه بر توان فني و سالها تجربه تعمير و نگهداري، ضمن عقد قرارداد پشتيباني و بازديد دوره اي از مراكز را بر عهده مي گيرد و در كمترين زمان ممكن جهت رفع نواقص احتمالي مراكز اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت